Datum

Klubb

Plats

Klass

Domare

2004-08-21

Ras och Hus katten

Varberg

9

Jörgen Frithiof

Bedömning

Type/Typ

??. Ex legs fine high

Head/Huvud

Could be a bit softer in front. Fine flat top.

Eyes/Ögon

Ex placed + colour.

Ears/Öron

Bend fine forward.

Coat/Päls

Ex. A little bit short

Tail/Svans

Ex length

Condition/Kondition

Ex condition. Ex prep.

General impression/
Allmänt intryck

Attractive

Result/Resultat

CAC