Datum

Klubb

Plats

Klass

Domare

2006-02-25

FBK (IDP)

Varberg

2

Ute Gremmel

Bedömning

Type/Typ

Ex storlek, Ex kraftiga ben.

Head/Huvud

Ex huvudform, Ex Profil, Ex haka.

Eyes/Ögon

Ex form och färg.

Ears/Öron

Medelstora öron. Bra placerade.

Coat/Päls

Ex kvalitet + täthet + längd + kroppsfärg.
Ex points.

Tail/Svans

Ex längd och form.

Condition/Kondition

Ex kondition.

General impression/
Allmänt intryck

Välpresenterad.

Result/Resultat

Ex 1.