Datum

Klubb

Plats

Klass

Domare

2008-12-07

Ädelkatten

Göteborg

1

Hannah Jensen

 

Bedömning

Type/Typ

Ex storlek och tyngd. Ex längd. Ok höjd. Ex benstomme.

Head/Huvud

Ex kinder och nosparti. Ex haka. Ex längd och profil. Ex panna.

Eyes/Ögon

Ex färg. Bra form storlek och placering.

Ears/Öron

Ex form storlek och placering.

Coat/Päls

Ex kvalitet och längd. Ex showpresenterad. Ex färg.

Tail/Svans

Fin längd.

Condition/Kondition

Ex kondition och temperament.

General impression/
Allmänt intryck

Fin stark tjej!

Result/Resultat

HP, BIV -T