Datum

Klubb

Plats

Klass

Domare

2007-06-30

Calmare Kattklubb

Kalmar

5

Britt-Maria Johansson

Bedömning

Type/Typ

Ex benstomme. Ex proportioner

Head/Huvud

Ex profil. Ex haka. Ex utmaskad. Flat hjässa. Ex. uttryck.

Eyes/Ögon

Ex färg, form och placering.

Ears/Öron

Ex storlek, runda toppar. Sitter brett isär.

Coat/Päls

Ex kvalité. Ex presenterad. Ex kroppsfärg. Ex kontraster.

Tail/Svans

Bra längd. Ex färg. Buskig.

Condition/Kondition

Ex.

General impression/
Allmänt intryck

Vacker RAG -tjej.

Result/Resultat

CAGCIB, BIV -T, NOM