Datum

Klubb

Plats

Klass

Domare

2004-09-04

Skånes kattklubb

Helsingborg

Kullklass

Bjarne Wikström

Bedömning

Type/Typ

Ex byggd, Ex benstomme, Kroppslängd ex.

Head/Huvud

Ex rund form, Kinder ex, Profil ex, Haka god.

Eyes/Ögon

Ex form! Ex färg!!!

Ears/Öron

Ex plac och storlek

Coat/Päls

Ex pälskvalitet, Ex längd, Ex kondition, Ex kontraster.

Tail/Svans

Passande.

Condition/Kondition

Ex kondition!!!!

General impression/
Allmänt intryck

Ex temperament!

Result/Resultat

BEST IN SHOW kullklass kat. 2

 

    

                    
                     
                       S*Olympus Rag´s Wailea, S*Olympus Rag´s Waikiki, S*Olympus Rag´s Kailua