Datum

Klubb

Plats

Klass

Domare

2008-10-19

Skkk

Höganäs

3

Bjarne Wikström

Bedömning

Type/Typ

Ex kroppslängd. Ex byggd. Ex substans. Ex benstomme.

Head/Huvud

Ex panna. Ex profil. Ex kinder. Haka god.

Eyes/Ögon

Ex form + placering. Ex färg!

Ears/Öron

Ex placering + storlek.

Coat/Päls

Ex pälskvalitet. Ex kondition. Aningen kort i päls. Ex. kontrast.

Tail/Svans

Passande längd.

Condition/Kondition

Ex utställningskondition.

General impression/
Allmänt intryck

Ex. temperament!

Result/Resultat

CACE, BIV-T, NOM